वडा नं. ४

वडा अध्यक्ष :रामनाथ पंडित / वडा सचिव :ज्योती कुमारी साह  ,क्षेत्रफल:२.२९ वर्ग कि.मि.

Undefined
Population: 
४३६०
Ward Contact Number: 
९८४२८४४४१५ (वडा सचिव)
Weight: 
-17