वडा नं. १७

वडा अध्यक्ष:प्रथम लाल चौधरी / वडा सचिव: राज कुमार साह : क्षेत्रफल:९.९५ वर्ग कि.मि.

Undefined
Population: 
३१४३
Ward Contact Number: 
९८११७४३००७ (वडा सचिव)
Weight: 
-4