वडा नं. १

वडा अध्यक्ष:युगल किशोर चौधरी | वडा सचिव: ज्ञान कुमार महतो 

 

Undefined
Ward Contact Number: 
9842825416 (वडा अध्यक्ष) | 9852833339(वडा सचिव)
Weight: 
-20