नगर प्रहरी जवान करार सेवा पदपूर्ती अर्को सूचना प्रकाशन नहुन्जेलसम्म प्रकृयाहरु स्थगित।

Supporting Documents: