वडा नं. २०

वडा अध्यक्ष : मो. गणेश कुमार चौधरी / वडा सचिव:  गोपिलाल चौधरी 

Undefined
Ward Contact Number: 
९८५२८३३२२५ (वडा अध्यक्ष)
Weight: 
-1