नगरपालिका बाट जरुरी सूचना ,सूचना, सूचना हेन click गर्नुस

 

सूचना सुचना सूचना

लहान नगरपालिकाले येही मिति २०७२ चैत्र ७ गते सम्म व्यवसाय कर र गीलेशन भाडा समयमा चुक्ता गरी लाभ लिन सम्बन्धित सबैलाई लहान नगरपालिका हार्दिक अनुरोध गर्दा छ |