वडा नं. ७

वडा अध्यक्ष :राम औतार शर्मा  / वडा सचिव: प्रमिला कुमारी यादव 

Undefined
Ward Contact Number: 
9801540021 (वडा अध्यक्ष)
Weight: 
-14