लहान नगरपालिका भित्रका नदि/खोलाहरु ढुंगा,गिट्टी,वालुवा र ग्राभेल तथा माटो समेतको विक्रिकर संकलन गर्ने सम्बन्धि ठेक्का बन्दोबस्तको शिलबन्दी बोलपत्र अहवानको सूचना

Supporting Documents: