मिति २०७५/११/०६ कार्यपालिकाको बैठक सम्पन्न भयो | सो बैठकमा लहान मोहत्सवको बारेमा बिशेष छलफल गरियो |