माध्यमिक तहको नगर स्वयंसेवक शिक्षकपदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन