नगर स्वयंसेवक शिक्षक (९-१०) को नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना