कोभिड १९ विरुद्धको खोप अभियान सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा। स्वास्थ्य चौकी सबै, लहान नगरपालिका।