वडा नं. ९

वडा अध्यक्ष :घुरन थारु  / वडा सचिव: रेखा निरौला 

Undefined
Ward Contact Number: 
9869939808 (वडा अध्यक्ष) | 9842886699 (वडा सचिव)
Weight: 
-12