वडा नं. २

वडा अध्यक्ष :सिया राम यादव ,वडा सचिव : दिपेन्द्र कुमार भगत  

Undefined
Population: 
२५०९
Ward Contact Number: 
9827711505 (वडा अध्यक्ष) | 9816730261 (वडा सचिव)
Weight: 
-19