वडा नं. २४

वडा अध्यक्ष:रासलाल राय राजपुत / वडा सचिव: लखन लाल साह , क्षेत्रफल:१४.४१ वर्ग कि.मि.

Undefined
Population: 
७२८९
Ward Contact Number: 
9852832000 (वडा अध्यक्ष) | 9842843217 (वडा सचिव)
Weight: 
3